W okresie od września do października br. Związek Gmin Regionu Płockiego kontynuował realizację „Programu aktywnej edukacji na rzecz selektywnej  zbiórki odpadów na terenie działania Związku Gmin Regionu Płockiego”. Program skierowany był do dzieci i młodzieży z przedszkoli, szkół i  gimnazjów z terenu Miasta Płocka.

W ramach edycji jesiennej  przeprowadzono 13 jednodniowych zajęć edukacyjnych pn. „Tropiciele odpadów”, których celem było wskazanie uczestnikom zasad prawidłowej segregacji odpadów oraz przedstawienie problemu zanieczyszczenia środowiska naturalnego. Z zajęć skorzystało 317 uczestników z 13 placówek edukacyjnych.

 Warsztaty rozpoczynała wizyta w recyklingowych punktach segregacji odpadów w Zakładzie Utylizacji Odpadów w Kobiernikach, na zakończenie dzieci i młodzież korzystały z zajęć edukacyjnych pod opieką przewodnika ekologa na terenie wybranego rezerwatu  (Sikórz lub Dąbrowa Łącka), zajęcia kończyły się ogniskiem i wspólną zabawą.

DSC03725DSC03726DSC03736DSC03740DSC03795DSC03800