W okresie od maja do czerwca br. Związek Gmin Regionu Płockiego kontynuował realizację „Programu aktywnej edukacji na rzecz selektywnej zbiórki odpadów na terenie działań ZGRP”, który skierowany był do dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych oraz młodzieży z gimnazjów znajdujących się na terenie Miasta Płocka.

W ramach wiosennej edycji odbyło się 28 jednodniowych zajęć edukacyjnych pn. „Tropiciele odpadów”. W tegorocznych warsztatach wzięło udział 635 uczestników z 18 placówek oświatowych: Miejskiego Przedszkola Nr 25, Miejskiego Przedszkola Nr 10, Miejskiego Przedszkola  Nr 37, Szkoły Podstawowej Nr 21, Miejskiego Przedszkola Nr 6, Miejskiego Przedszkola Nr 4, Miejskiego Przedszkola Nr 21, Miejskiego Przedszkola Nr 14, Miejskiego Przedszkola Nr 9, Gimnazjum Nr 4, Miejskiego Przedszkola Nr 27, Szkoły Podstawowej Nr 15, Szkoły Podstawowej Nr 17, Miejskiego Przedszkola Nr 13, Miejskiego Przedszkola Nr 33, Zespołu Szkól Nr 1, Szkoły Podstawowej Nr 18, Miejskiego Przedszkola Nr 12.

Warsztaty pn.” Tropiciele odpadów” to zajęcia edukacyjne, które łączą naukę prawidłowej segregacji odpadów z poznaniem pięknych terenów o szczególnych walorach przyrodniczych.

Każdy jednodniowy warsztat składał się z wizyty w recyklingowych punktach segregacji odpadów oraz w Zakładzie Utylizacji Odpadów w Kobiernikach, w którym uczestnicy warsztatów poznawali zasady właściwego zagospodarowania odpadów komunalnych. Istotną częścią ekologicznych zajęć edukacyjnych było zwiedzanie z przewodnikiem-ekologiem terenu wybranego rezerwatu: Sikórz lub Dąbrowa Łącka. Podczas pieszych wędrówek za pomocą zabaw, systematyzowano wiedzę dotyczącą segregowania odpadów, jak i również kształtowano w uczestnikach odpowiedzialność za ich postępowanie wobec otaczającego środowiska. Warsztaty kończyły się wspólną zabawą przy ognisku.

Kolejna edycja  warsztatów pn. „Tropiciele odpadów” planowana jest we wrześniu i październiku 2015 roku.

Zapraszamy do udziału.