W roku szkolnym 2014/2015 została przeprowadzona XI edycja konkursu ekologicznego pn. „Segreguj odpady”. Organizatorami konkursu byli: Prezydenta Miasta Płocka, Związek Gmin Regionu Płockiego, SITA Płocka Gospodarka Komunalna Sp z o. o., REMONDIS Sp z o. o. oraz Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych Sp z o. o.
Celem konkursu było między innymi pogłębienie wiedzy na temat sposobu gospodarowania odpadami w domu i w szkole, wyrobienie świadomości ekologicznej
i ekologicznego myślenia, a także ugruntowanie przekonania o konieczności segregacji odpadów i odzyskiwania surowców wtórnych.

W tegorocznej edycji wzięły udział 44 placówki oświatowe zlokalizowane na terenie administracyjnym Miasta Płocka: 23 przedszkola, 10 szkół podstawowych, 4 gimnazja
i 7 zespołów szkół. Łącznie w konkursie uczestniczyło ponad 13 tys. dzieci i młodzieży. Jednostki oświatowe systematycznie zbierały odpady, które były odbierane przez firmy  
SITA PGK i REMONDIS w wyznaczone dni według harmonogramu. W ramach konkursu zebrano: 9610 kg plastiku i 18630 kg makulatury.

Dnia 22 czerwca 2015 roku w auli Urzędu Miasta Płocka odbyło się
uroczyste zakończenie konkursu. Podczas uroczystości nagrodzono laureatów  
I, II i III miejsca w dwóch kategoriach - plastik i makulatura.


Laureaci w kategorii „plastik”:

I miejsce - Zespół Szkół Ogólnokształcących Specjalnych Nr 7,

II miejsce – Miejskie Przedszkole Nr 2,

III miejsce – Miejskie Przedszkole Nr 25.

 

Laureaci w kategorii „makulatura”:

I miejsce – Miejskie Przedszkole Nr 14,

II miejsce – Miejskie Przedszkole Nr 34,

III miejsce – Miejskie Przedszkole Nr 2.

Pozostałym placówkom oświatowym biorącym czynny udział w konkursie, a także koordynatorom, którzy aktywnie prowadzili działania ekologiczne w placówkach, zostały wręczone nagrody motywujące. Ponadto placówki biorące udział w konkursie zostały uhonorowane dyplomem uczestnictwa.