W dniu 24 czerwca 2015 r. w sali konferencyjnej znajdującej się w Centrum Edukacji Grupa ORLEN w Płocku, odbyła się Konferencja podsumowująca realizację projektu pn.: „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu” realizowanego przez Związek Gmin Regionu Płockiego i współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013. Konferencja była objęta patronatem honorowym Marszałka Województwa Mazowieckiego i Prezydenta Miasta Płocka, patronatem merytorycznym Związku Miast Polskich oraz patronatem medialnym Tygodnika Płockiego.

Uczestnicy konferencji – przedstawiciele samorządów, organizacji biznesu, NGO i szkół wyższych z terenu OFAP – mieli okazję wysłuchać szeregu wystąpień, których tematem przewodnim była przyszłość zdelimitowanego w projekcie obszaru funkcjonalnego.

Konferencję prowadził wytrawny moderator i długoletni współpracownik ZGRP, Mec. Krzysztof Lewandowski, który postawił na wstępie kilka tez i pytań do uczestników i prelegentów, odnoszących się do zakresu delimitacji obszaru i kierunków jego rozwoju. Z jednej strony Płock, rdzeń OFAP, jest naturalnie powiązany z Warszawą – liderem rozwoju w skali Mazowsza i całego kraju – z drugiej zaś, partnerstwo z miastem i gminą Włocławek, które znajduje się zaledwie 50 km dalej w woj. kujawsko-pomorskim,  to również potencjał do efektywnej współpracy. Nie mniej jednak, to co najtrudniejsze dopiero przed OFAP i jak to zacytował Mec. Lewandowski, „przyszłość to dziś, tylko że jutro”. Czytaj dalej ->>

Przydatne linki:

www.plock.eu

www.zmp.poznan.pl