Serdecznie zapraszamy do stoiska promocyjnego Związku Gmin Regionu Płockiego organizowanego podczas „Dni Gmin” w godzinach od 1400 do 1830. Mieszkańcy mogą między innymi złożyć pierwszą deklarację lub korektę deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami, sprawdzić swoje płatności, pobrać worki do segregacji oraz uzyskać wszelkie informacje na temat nowego systemu gospodarowania odpadami.
W programie przewidziano gry i zabawy tematyczne dla najmłodszych dotyczące ochrony środowiska i segregacji odpadów, słodkie nagrody, kolorowe balony.
Rodzice i dzieci mogą zdobyć miano „Mistrza segregacji” lub „Lidera ochrony środowiska”. Najciekawsze prace plastyczne wykonane przez młodych artystów można podziwiać na wystawie w siedzibie Związku przy ul. Zglenickiego 42 w Płocku.
Każdy mieszkaniec, który zgłosi się w dniu wyznaczonym w harmonogramie  imprez do stoiska Związku i przekaże naszemu pracownikowi minimum 20 baterii otrzyma sadzonkę np. świerku srebrnego lub świerku serbskiego. Zbiórka baterii odbywa się od godziny 1500 do wyczerpania zasobów. Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem zbiórki „Sadzonka za baterie” podczas organizacji stoiska promocyjnego ZGRP oraz na stronie www.odpady.zgrp.pl.
Wśród mieszkańców z poszczególnych gmin, którzy systematycznie segregują odpady oraz terminowo uiszczają opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zostanie wylosowana Nagroda Główna.
Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem imprez organizowanych w poszczególnych gminach oraz do obejrzenia galerii zdjęć.