Drodzy Państwo,

Decydujący wpływ na kształtowanie postaw człowieka względem przyrody, ma edukacja ekologiczna, zwłaszcza ta prowadzona wśród dzieci i młodzieży.

Miło nam poinformować, że po krótkiej przerwie, został wznowiony konkurs dla dzieci i młodzieży z jednostek oświatowych z terenu miasta Płocka pod nazwą:

“Segreguj odpady – X edycja”.

 

“Segreguj odpady” to konkurs, który ma na celu:

  • pogłębienie i usystematyzowanie wiedzy na temat sposobu gospodarowania odpadami;
  • kształtowanie codziennych zachowań w domu i szkole;
  • kształtowanie odpowiedzialności za stan najbliższego otoczenia;
  • wyrobienie świadomości ekologicznej i ekologicznego myślenia;
  • pogłębienie znajomości problemów środowiskowych związanych z odpadami komunalnymi;
  • ugruntowanie przekonania o konieczności segregacji odpadów oraz odzyskiwania surowców wtórnych;
  • wyłonienie ze strumienia odpadów komunalnych surowców wtórnych typu: plastiki oraz makulatura i tym samym ograniczenie ilości tych odpadów trafiających na składowiska komunalne.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wypełnienie Deklaracji (Załącznik nr 1 do Regulaminu).

Wypełnioną Deklarację należy przesłać do Biura Związku Gmin Regionu Płockiego na adres ul. Zglenickiego 42, 09-411 Płock.

Organizatorami konkursu są: Urząd Miasta Płocka, Związek Gmin Regionu Płockiego, SITA Płocka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o., Remondis Sp. z o.o., Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych  w Kobiernikach Sp. z o.o.

Informujemy, że odpady zgromadzone przez dzieci w ramach konkursu “Segreguj odpady” będą bezpłatnie odbierane z terenu placówek oświatowych, które zgłosiły swój udział w konkursie, przez firmy SITA PGK Sp. z o.o., Remondis Sp. z o.o., ZUOK Sp. z o.o., zgodnie z harmonogramem opisanym w Załączniku nr 2 i 3 do Regulaminu.

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikiem Związku Gmin Regionu Płockiego Renatą Matusiak - tel. 24 366 03 05.