Z końcem listopada 2012r. zakończono wszystkie prace termomodernizacyjne związane z realizacją projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gmin Związku Gmin Regionu Płockiego oraz zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym”.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Płocku

W ramach Programu Priorytetowego „System zielonych inwestycji GIS”, którego operatorem jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, wykonano terminowo i zgodnie z harmonogramem wszystkie przewidziane inwestycje.

Umowa podpisana przez Zarząd Związku 20 stycznia 2012r., opiewa na ogólną kwotę 10 738 200 zł, z czego kwota dotacji wyniosła 2 725 900 zł, natomiast pożyczka 5 487 200 zł.

Projekt pozwolił zmniejszyć zużycie energii poprzez zastąpienie nieefektywnych źródeł ciepła nowoczesnymi, bardziej energooszczędnymi i ekologicznymi. Budynki zostały docieplone, wymieniono również stolarkę okienną, zamontowano instalacje solarne do ogrzewania wody. Zarządzanie i nadzór nad realizacją prowadzony był przez wyspecjalizowane służby własne urzędów gmin oraz uprawnionych do tego celu wykonawców.

Szpital w Dziekanowie Leśnym

Przedsięwzięcie pozwoliło na modernizację budynków Niepublicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrzykowie i Gąbinie, Szkół Podstawowych w Borkach i Dobrzykowie, Przedszkola Gminnego w Łącku, Szkoły Podstawowej nr 23 i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku, Urzędu Gminy w Stara Biała, Zespołów Szkół w Maszewie Dużym i Starych Proboszczewicach oraz pawilonów IIB, IIC, III, IVA, IVB i IVC w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym.

Związek Gmin Regionu Płockiego planuje kontynuować inwestycje w dalszą termomodernizację budynków użyteczności publicznej dla swoich gmin członkowskich, w związku z czym planowany jest udział w następnym naborze, przewidzianym na I kwartał 2013r. Programu Operacyjnego pn. „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014”.