Firma szkoleniowo – doradcza Consultor Sp. z o.o. zaprasza osoby niepełnosprawne, niepracujące z powiatu płockiego, które w 2009 roku zostały objęte wsparciem pomocy społecznej po raz pierwszy i/lub długotrwale korzystają z pomocy społecznej na bezpłatne szkolenia w zakresie:

  1. Dozorca/pracownik ochrony
  2. Call center/sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej
  3. Pracownik administracyjno-biurowy
  4. Pomoc kuchenna.

Każdy uczestnik przechodzi również kurs z obsługi komputera.

Ponadto dla każdego uczestnika projektu oferujemy kurs z obsługi komputera oraz poradnictwo psychologiczno-zawodowe, warsztaty kompetencji społecznych i warsztaty poszukiwania pracy. Dodatkowo w ramach projektu firma zapewnia:

  • zwrot kosztów dojazdu,
  • materiały szkoleniowe,
  • gorący posiłek i poczęstunek,
  • stypendium szkoleniowe i stażowe,
  • ubezpieczenie na czas trwania usług,
  • stały dostęp do komputera i prasy z ofertami pracy.

W ramach projektu działa Klub Integracji Społecznej w Gąbinie ul. Stary Rynek 13, gdzie znajduje się biuro projektu, osoby zainteresowane zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. 08.00-16.00, telefon 728 449 191, 519 323 380, 24 231 86 78.

Klub Integracji Społecznej ma na celu zapewnienie wsparcia dla osób niepełnosprawnych z terenu powiatu płockiego, w zakresie dostępu ofert pracy w Internecie i prasie oraz w sporządzaniu dokumentacji (CV, List Motywacyjny).

Szkolenia organizowane są w ramach projektu Klub Integracji Społecznej „Aktywni zawodowo i społecznie”, współfinansowanego przez Unię Europejską i budżet państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”. Strona internetowa: www.kisgabin.consultor.pl

Zajęcia będą odbywały się tam gdzie zbierze się grupa np. w Wyszogrodzie. Mamy środki na wynajem sali na rozmowy rekrutacyjne, poradnictwo, szkolenia zawodowe oraz warsztaty kompetencji. Do każdego szkolenia zawodowego zostanie przeprowadzony kurs komputerowy np. w szkole z terenu gminy (tu również mamy zabezpieczone środki na wynajem, informatyka oraz książki dla beneficjentów). Ponadto poszukujemy wykładowców (psycholog, doradca zawodowy, prawnik) do przeprowadzenia rozmów rekrutacyjnych, poradnictwa psychologiczno – zawodowego oraz warsztatów kompetencji. Istnieje możliwość nawiązania współpracy w ramach organizacji miejsc pracy dla osób przeszkolonych (trzymiesięczne staże, których koszt ponosi nasza firma. Płacimy 1200 zł netto dla pracownika, finansujemy również niezbędne badania dla pracowników.