Gmina Nowy Duninów położona jest w województwie mazowieckim, w zachodniej części powiatu płockiego. Tereny gminy leżą nad Wisłą w obszarze Pojezierza Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego. Od wschodu gmina graniczy z miastem Płockiem. Na terenie gminy znajdują się dwa rezerwaty przyrody: rezerwat krajobrazowo-florystyczny "Jastrząbek" i rezerwat leśny "Kresy". Jest atrakcyjnym terenem pod względem turystyczno-wypoczynkowym. Powierzchnia gminy wynosi 145 km² i zamieszkuje ją 3906 osób. Bezpośrednio gmina graniczy z:

  • od strony północnej z rzeką Wisła,
  • od strony wschodniej z miastem Płockiem,
  • od strony południowej z gminą Łąck,
  • od strony zachodniej z gminą Gostynin.

Wójt — Karol Gutkowicz
Urząd Gminy, ul. Osiedlowa 1, 09-505 Nowy Duninów
Tel. 24 261 02 36, faks 24 261 02 72
nowyduninow.info.pl