Gmina Czerwińsk nad Wisłą położona jest w środkowej części Polski, w województwie mazowieckim, w powiecie płońskim. Powierzchnia gminy wynosi 146 km². Liczba mieszkańców wynosi 8 370 osób. Gmina otoczona jest gminami należącymi do powiatu: płockiego, płońskiego, nowodworskiego, sochaczewskiego. Z gminą Czerwińsk graniczą bezpośrednio następujące gminy:

  • od wschodu gmina Zakroczym,
  • od południa gmina Tulowice,
  • od południowego-wschodu gmina Leoncin,
  • od zachodu gmina Wyszogród,
  • od północnego-wschodu gmina Załuski,
  • od północy Naruszewo.

Wójt — Marcin Gortat

Urząd Gminy,

ul. Jagiełły 16,

09-150 Czerwińsk n/Wisłą

tel. 24 231 58 61, fax 24 231 51 99

www.czerwinsk.pl