WARSZTATY TROPICIELE ODPADÓW 2018

Związek Gmin Regionu Płockiego zaprasza placówki oświatowe z terenu Miasta Płocka do udziału w jesiennej edycji warsztatów pn. „Tropiciele odpadów”, które odbędą się w miesiącu wrześniu i październiku 2018r.

Zgłoszenia uczestnictwa w warsztatach będą przyjmowane telefonicznie pod numerem telefonu 24 366 03 03 wew. 5 (3).

Ponieważ liczba wycieczek jest ograniczona, o zakwalifikowaniu grup do udziału w warsztatach, będzie decydowała kolejność zgłoszeń. W przypadku większej liczby zgłoszeń zostanie utworzona lista rezerwowa.

Informacja o zakończeniu przyjmowania zgłoszeń uczestnictwa w warsztatach, zostanie umieszczona na stronie internetowej Związku Gmin Regionu Płockiego: www.zgrp.pl  

Każda placówka biorąca udział w warsztatach pn. „Tropiciele odpadów” ma obowiązek przed wyjazdem przekazać do Biura Związku Gmin Regionu Płockiego następujące dokumenty:

  • deklarację udziału w warsztatach ekologicznych pn. „Tropiciele Odpadów” do pobrania,
  • kartę wycieczki do pobrania,
  • zgoda na przetwarzanie danych osobowych, zgoda na wykorzystanie wizerunku dzieci, młodzieży oraz opiekunów biorących udział w warsztatach pn. „Tropiciele odpadów” do pobrania,
  • obowiązek informacyjny dla uczestników warsztatów pn. ,,Tropiciele Odpadów” – Edycja jesień 2018r. w zawiązku z uczestnictwem w warsztatach „Tropiciele odpadów” do pobrania,
  • listę uczestników, 
  • polisę ubezpieczeniową uczestników wycieczki.

W zajęciach mogą brać udział; dzieci z przedszkoli (z zastrzeżeniem, że najmłodszy uczestnik ma nie mniej niż 5 lat), szkół podstawowych i gimnazjów, których nazwiska znajdują się na liście uczestników. 

Podobnie jak w ubiegłorocznych edycjach warsztatów pn. „Tropiciele odpadów”, Związek Gmin Regionu Płockiego zapewnia transport uczestników, przewodnika – ekologa, natomiast placówka zapewni odpowiednią liczbę opiekunów wycieczki. Ponadto to placówka odpowiada za opiekę i bezpieczeństwo dzieci podczas wyjazdów.

Warsztaty pn. „Tropiciele odpadów” to bezpłatne, jednodniowe, plenerowe zajęcia ekologiczne, uczące prawidłowej segregacji odpadów jak i również poruszające problem zaśmiecenia otaczającego nas środowiska. Podczas trwania pieszych wędrówek po wyznaczonych ścieżkach edukacyjnych, dzieci i młodzież wraz z Przewodnikiem – Ekologiem delegowanym przez Związek Gmin Regiony Płockiego, biorą udział w ciekawych zajęciach edukacyjnych.

Warsztaty będą odbywać się na 2 trasach edukacyjnych (trasa do wyboru przez placówkę oświatową) w godz. 9.00 – 15.00:

Trasa A  „do rezerwatu Sikórz” (Szkoła/Przedszkole – Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Płocku Sp. z o.o. – Sikórz (ścieżka przyrodnicza w rezerwacie krajobrazowym „Sikórz”) – powrót do placówki oświatowej).

Trasa B „do Nadleśnictwa Łąck” (Szkoła/Przedszkole – Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami  w Płocku Sp. z o.o. – Łąck (ścieżka edukacyjna przy siedzibie Nadleśnictwa) – Nadleśnictwo Łąck lub Sendeń Mały (Zielona Szkoła) – powrót do placówki oświatowej). 

Po zakończeniu każdej trasy edukacyjnej, istnieje możliwość zorganizowania ogniska dla uczestników. Zapewnienie prowiantu na ognisko dla dzieci i młodzieży należy do danej placówki oświatowej.

W przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych okres realizacji warsztatów pn. „Tropiciele odpadów” może ulec zmianie.

Dzieci uczestniczące w warsztatach powinny posiadać turystyczny ubiór, odpowiednie obuwie oraz napoje i prowiant.

W sprawach organizacyjnych szkolni koordynatorzy mogą kontaktować się z Biurem Związku Gmin Regionu Płockiego. Sprawę prowadzi Edyta Kowalska e-mail:e.kowalska@zgrp.pl"> Monika Blejzon e-mail: m.blejzon@zgrp.pl">, tel. 24 366-03-03 wew. 5 [3]

 

[Aktualizacja 1]

Informujemy, że zakończono przyjmowanie zgłoszeń uczestnictwa w warsztatach pn. "Tropiciele Odpadów".