Szanowni Państwo, z  przyjemnością informujemy, iż w dniu 13 października w Delegaturze Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Płocku o godzinie 9:00 nastąpiło uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie projektu pn. „Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego”.

Ze strony MJWPU umowę o dofinansowanie podpisał Pan Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego, Związek reprezentowali: Pan Krzysztof Jadczak – Wiceprzewodniczący Zarządu ZGRP, Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin, Pan Sławomir Wawrzyński – Członek Zarządu ZGRP, Wójt Gminy Stara Biała oraz Pani Beata Łapiak – Główna Księgowa Budżetu ZGRP.

Przypomnijmy, iż projekt finansowany jest w ramach Osi Priorytetowej V „Gospodarka przyjazna środowisku” Działanie 5.2 „Gospodarka odpadami” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Związek Gmin Regionu Płockiego otrzymał dofinansowanie w wysokości 2 124 541,29 zł, czyli 78 % wartości projektu.

W ramach realizacji projektu powstanie 12 Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK-ów) na terenie gmin: Brudzeń Duży, Czerwińsk nad Wisłą, Drobin, Gąbin, gm. Gostynin, Łąck, Pacyna, Słupno, Staroźreby, Szczawin Kościelny, Wyszogród oraz Starej Białej dla mieszkańców Gminy Bielsk oraz Gminy Stara Biała. Realizacja projektu wpłynie na poprawę warunków ekologicznych poprzez upowszechnienie i zwiększenie możliwości selektywnej zbiórki odpadów.

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia materiału prasowego z uroczystości podpisania umowy o dofinansowanie (materiał wideo dostępny pod adresem https://warszawa.tvp.pl/34407440/15102017 ).

Przypominamy, że od 1 sierpnia 2016 r. mieszkańcy mogą korzystać ze "SKUPO-PSZOKU" mieszczącego się w Gąbinie przy ul. Strażackiej 6. W „SKUPO-PSZOKU” skupowane są surowce wtórne: papier, metal, tworzywa sztuczne, zużyte baterie i akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny, oraz bezpłatnie przyjmowane takie odpady komunalne jak: wielkogabarytowe, remontowo-budowlane, odzież, popiół, szkło oraz opakowania wielomateriałowe.

Więcej informacji dostępnych pod adresem www.odpady.zgrp.pl


                                          (kliknij by powiększyć)


                                                       (kliknij by powiększyć)