SZANOWNI MIESZKAŃCY,

Związek Gmin Regionu Płockiego rozpoczyna prace prowadzące do optymalizacji przyszłych działań mających na celu pozyskanie środków zewnętrznych na wymianę kotłów na paliwa stałe i niskosprawnych kotłów gazowych oraz inwestycje w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Jeżeli posiadacie Państwo indywidualne źródło ciepła lub jesteście zaineresowani wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, prosimy o wypełnienie ankiety i dostarczenie jej do Biura Związku Gmin Regionu Płockiego, właściwego Urzędu Gminy lub przesłać elektronicznie na adres

Wszelkie informacje dotyczące ankiety dostępne są w Biurze ZGRP w Dziale Projektów i Programów pod nr telefonu 24 366 04 24.

Wszystkie informacje podane w ankiecie będą wykorzystywane jedynie na potrzeby uzyskania wsparcia finansowego i nie będą wykorzystywane w żadnym innym celu.

Ankieta wersja .DOC i .PDF