eko_pozytyw_mazowsza
Związek Gmin Regionu Płockiego otrzymał nagrodę w II edycji Konkursu „EKOpozytyw MAZOWSZA” dla najlepszych Beneficjentów współpracujących
z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w 2014 r. w kategorii OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI.  Na uznanie Kapituły Konkursu zasłużyła realizacja zadania obejmującego demontaż, odbiór, transport  i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gmin członkowskich Związku. W ramach zadania usunięto 653,208 ton wyrobów zawierających azbest, co stanowi największą liczbę na Mazowszu.  O tytuł „EKOpozytywu MAZOWSZA” w 10 kategoriach rywalizowało 36 beneficjentów. Kapituła  Konkursu przyznała 9 nagród oraz 27 wyróżnień.

            Podczas uroczystego finału konkursu w dniu 8 października 2015 r. w Galerii Porczyńskich w Warszawie statuetkę i czek o wartości 10 000 zł w imieniu Związku odebrał Wiceprzewodniczący Zarządu Związku Gmin Regionu Płockiego – Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin Krzysztof Jadczak.

            Informacje dotyczące konkursu „EKOpozytyw MAZOWSZA”  dostępne są na stronie internetowej WFOŚiGW w Warszawie https://www.wfosigw.pl/strona-glowna/aktualnosci/20460

Obraz 075 Obraz 115 Obraz 128